Çiçekpınar Belediyesi

İlke ve Değerlerimiz

• Çağdaşlık
• Yerellik
• İnsan odaklılık
• Adillik
• Profesyonellik
• Hizmet odaklılık
• Sosyallik
• Katılımcılık
• Gelişim odaklılık
• Şeffaflık
• Çevreye duyarlılık
• Değişim odaklılık
• Dürüstlük
• Çözüm odaklılık